Privacy Policy

Γενικές πληροφορίες

Ο ΕΕΛΕΑΑ (ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ) σέβεται το απόρρητο των πελατών μας, των συνεργατών μας και των άλλων επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για κατάλληλη προστασία και διαχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών που μας παρέχετε. Ως εκ τούτου, ο ΕΕΛΕΑΑ δημιούργησε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι προσωπικές πληροφορίες. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ΕΕΛΕΑΑ μέσω της ιστοσελίδας www.hasdig.com.gr.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει ο ΕΕΛΕΑΑ;

Στην ιστοσελίδα του ΕΕΛΕΑΑ μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες, να εγγραφείτε σε υλικά μάρκετινγκ ή υποστήριξης. Ο ΕΕΛΕΑΑ μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με άτομα όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την εταιρεία/φορέα που εκπροσωπείτε. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στο διαδίκτυο μπορούν να συμπληρωθούν με πληροφορίες που παρέχετε στον ΕΕΛΕΑΑ μέσω άλλων υπηρεσιών καθώς και άλλων πηγών, όπως εμπορικές εκθέσεις ή σεμινάρια, καθώς και άλλες μέθοδοι προσάρτησης δεδομένων όπως  cookies που αναφέρονται παρακάτω.

Πώς χρησιμοποιεί ο ΕΕΛΕΑΑ προσωπικές πληροφορίες;

Ο ΕΕΛΕΑΑ χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας προσφέρουμε προϊόντα / υπηρεσίες και να παρέχουμε συνεχή εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Περιστασιακά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ολοκληρώσουμε τις έρευνες που χρησιμοποιούμε για σκοπούς εμπορίας και διασφάλισης ποιότητας.

Με ποιον μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες ο ΕΕΛΕΑΑ;

Οι συμβάσεις του ΕΕΛΕΑΑ με τρίτους προμηθευτές υπηρεσιών και προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των διανομέων και μεταπωλητών) για την παράδοση ορισμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων πελατών. Ο ΕΕΛΕΑΑ μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με τους παρόχους υπηρεσιών και τους προμηθευτές της στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ή για την ανταπόκριση σε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες ή για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των πελατών. Οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών και οι προμηθευτές που λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα αναμένεται να εφαρμόζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου όπως αυτό που περιέχεται σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν εμπιστευτικά τα προσωπικά στοιχεία που έλαβαν από τον ΕΕΛΕΑΑ και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό εκτός από τον αρχικό προορισμό τους.
Εκτός από τις περιγραφές που περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο ΕΕΛΕΑΑ δεν ασχολείται με την πώληση ή την ενοικίαση των πληροφοριών σας σε τρίτους και δεν θα μοιράζεται πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης με άλλα τρίτα μέρη χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν απαιτείται από ή σε σχέση με τη δράση επιβολής του νόμου, κλήτευσης ή άλλης διαφοράς ή εφαρμοστέου δικαίου ή σε σχέση με προοπτική ή πραγματική πώληση, συγχώνευση, μεταβίβαση ή άλλη αναδιοργάνωση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας ή εντός της ομάδας συνεργαζόμενων εταιρειών , και στο βαθμό που αυτό είναι νομικά επιτρεπτό.

Aσφάλεια προσωπικών πληροφοριών

Ο ΕΕΛΕΑΑ δεσμεύεται να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που επιλέγετε να μας παράσχετε. Προκειμένου να προστατεύεται το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που ενδεχομένως έχετε παράσχει, ο ΕΕΛΕΑΑ χρησιμοποιεί ελέγχους βασισμένους στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων πρόσβασης, κρυπτογράφησης, τείχους προστασίας στο Διαδίκτυο, ανίχνευσης εισβολών και παρακολούθησης δικτύου. Επιπλέον, η πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα άτομα και τους πράκτορες που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν.

Cookies

Ο ΕΕΛΕΑΑ χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της. Τα cookies είναι μικρά ποσά δεδομένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν διακομιστή ιστού και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies μπορούν να βοηθήσουν έναν ιστότοπο να αναγνωρίσει τους επαναλαμβανόμενους χρήστες και να επιτρέψει σε έναν ιστότοπο να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά χρήσης του ιστού.
Όπως ισχύει και για τους περισσότερους ιστότοπους, ο ΕΕΛΕΑΑ συλλέγει και / ή καταγράφει διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet, ονόματα τομέα Internet, πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα τον ΕΕΛΕΑΑ, τα αρχεία που επισκέπτονται, το χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε αρχείο, ημερομηνία κάθε επίσκεψης.
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site hasdig.com.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site hasdig.com.gr.

Ο ΕΕΛΕΑΑ συλλέγει αυτά τα δεδομένα μέσω της χρήσης διαδικτυακών  αρχείων καταγραφής.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους εκτός www.hasdig.com.gr και τρίτους

Οι ιστότοποι τον ΕΕΛΕΑΑ μπορούν να παρέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών για την ευκολία και τις πληροφορίες σας. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε τον ιστότοπο https://www.hasdig.com.gr/.
Ο ΕΕΛΕΑΑ δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους ή τις πρακτικές απορρήτου τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πολιτική του ΕΕΛΕΑΑ. Δεν υποστηρίζουμε ή δεν προβάλλουμε παραστάσεις σχετικά με ιστότοπους τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να δώσετε σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη δεν καλύπτονται από τη πολιτική απορρήτου του ΕΕΛΕΑΑ. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου οποιασδήποτε εταιρείας πριν από την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη πολιτική απορρήτου ή πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει σεβαστό το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΕΕΛΕΑΑ, Λεωφόρος Κιφησίας, Μαρούσι, τ.κ. 151 25, τηλ. 2106748540 ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@hasdig.com.gr. Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή ανησυχία που δεν μπορεί να επιλυθεί απευθείας με τον ΕΕΛΕΑΑ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Ο ΕΕΛΕΑΑ θα επανεξετάζει και θα επικαιροποιεί αυτή τη δήλωση περιοδικά και θα σημειώσει την ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησής της παραπάνω. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση, θα σας ειδοποιήσουμε είτε με τη δημοσίευση προειδοποίησης για τέτοιες αλλαγές προτού εφαρμόσετε τις αλλαγές είτε με άμεση αποστολή ειδοποίησης. Σας συνιστούμε να εξετάζετε συχνά αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεστε για το πώς προστατεύει τα δεδομένα σας ο ΕΕΛΕΑΑ.

NOT A MEMBER OF HASDIG YET?

join us